Urmărește Binele Față de Toți

Iuda vorbește despre cei care merg pe “calea lui Cain” (Iuda 11). Cine sunt ei?

Sunt cei care nu urmăresc binele față de frații lor. Dumnezeu i-a spus lui Cain că problema lui principală era că “nu urmărea binele fratelui său Abel (Gen. 4:7 margine). Este bine pentru noi toți să ne facem o verificare spirituală în această chestiune.

Poți spune sincer că dorești ce-i mai bun pentru toți frații și surorile din biserica ta locală și pentru familiile lor? Poți spune, de asemenea, că dorești ce-i mai bun pentru alți credincioși pe care îi cunoști, din alte denominațiuni? Apoi lărgește cercul și mai departe și întreabă-te dacă dorești ce-i mai bun pentru toți oamenii pe care îi cunoști, inclusiv rudele tale, vrăjmașii tăi și cei care te-au rănit în vreun fel.

Dacă descoperi o tulburare în inima ta (în loc de o bucurie) atunci când se întâmplă ceva bun altei persoane sau copiilor săi, sau dacă simți o bucurie în inima ta (în loc de o mâhnire) când ceva rău i se întâmplă lui sau familiei lui, ce indică astfel de atitudini?

Doar acest lucru, dovedește că viața lui Adam este vie și activă în tine.

Dacă ești sincer cu tine însuți, vei descoperi curând dacă mergi pe calea lui Cain sau nu. Trebuie imediat când vezi acea viață adamică rea în tine să o dai la moarte, dacă vrei ca focul și ungerea lui Dumnezeu să se odihnească peste tine mereu.

Atunci când grăuntele de grâu cade în pământ și moare ÎN TOTALITATE, va fi multă roadă. Unul care moare în totalitate față de sine nu va fi niciodată ofensat, indiferent de ceea ce fac sau nu fac alții. El va urmări întotdeauna binele față de toți. El nu se va mânia niciodată în vreo chestiune privitoare la sine însuși și nu se va certa niciodată cu nimeni. Nu va vărsa niciodată o lacrimă pentru sine în autocompătimire – fiindcă, cu siguranță, oamenii morți nu plâng în mormintele lor!

Fața lui Cain era posomorâtă și întunecată atunci când nu a urmărit binele față de fratele său (Gen. 4:6). Se poate să nu realizăm însă că atitudinea pe care o avem în inimile noastre se reflectă adesea pe fețele noastre. Dacă urmărești binele tuturor, fața ta va radia întotdeauna cu bucuria Domnului.

Mulți credincioși merg pe calea lui Cain. Sub zâmbetele lor slabe și un “Slavă Domnului” care vine de pe buzele lor, se găsesc atitudini greșite față de frații lor credincioși.

Când oamenii se întorc împotriva ta și îți fac rău, Dumnezeu îi folosește pentru a-ți face o radiografie a stării adevărate a inimii tale. Dacă nu îi poți iubi, radiografia inimii tale va arăta că NU te-ai făcut părtaș naturii lui Dumnezeu, fiindcă natura lui Dumnezeu este una care îi iubește chiar și pe vrăjmașii Săi. Isus a avut intenții bune chiar și față de Iuda Iscarioteanul.

Dumnezeu dorește ce este mai bun pentru toți oamenii. Mesajul evangheliei este că și noi putem fi părtași acestei naturi.

– Zac Poonen