Lauda mea e pentru Împăratul!

Şi El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.”       Luca 19:40

Ucenicii Domnului Isus își dovedesc statutul de reprezentanți ai Marelui lor Domn și Învățător prin faptul că îL laudă și-L vestesc în orice împrejurare. Ei nu au pauză în această lucrare ci prin întreaga lor ființă, când stau și când umblă, când tac sau când vorbesc, ziua și noaptea ei laudă și înalță pe Mântuitorul și Domnul lor. Aceasta este viața lor normală. Dacă nu trăiesc așa, ceva s-a întâmplat: boală spirituală, adormire spirituală sau stare de păcat.

Credinciosul intră în Legământul Domnului Isus printr-un angajament personal în care spune: ”Doamne Isuse, de azi înainte Te voi urma oriunde vei merge și te voi asculta în toată voia Ta”.

Isus acceptă această hotărâre bună. Întrebarea se pune, cum ne-o împlinim?

Un ucenic adevărat al Domnului Isus trebuie să laude necurmat pe Dumnezeu, pe Mântuitorul său, pentru că aceasta este chemarea lui pe pământ, după cum spune psalmistul: ”Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.”(Psalmul 34:1)

Dumnezeu nu se lasă fără martori pe pământ ci Își ridică slujitori chiar și dintre lucrurile neînsuflețite. Pietrele din versetul acesta pot fi cei din categoria celor ”din urmă” (Matei 19:30; 20:16), care au avut o inimă de piatră, dar care s-au trezit la glasul adevărului. Ei încep să laude pe Mântuitorul lor pretutindeni, fără teamă sau rușine.

A lăuda pe Împăratul Isus Christos, este una din roadele credinței și dragostei adevărate.

Numai cel ce este o ”făptură nouă” (Gal.6:15) în Christos, Îl va lăuda pe Dumnezeu, Făcătorul lui și pe Domnul Isus Christos, Mântuitorul și Domnul lui din toată inima.

Lauda mea e pentru Împăratul
Nimeni nu-i ca EL așa frumos
Sfânt și bun a fost și nu e altul 
Ca al meu Mire drag, Isus Christos!

NM (adaptare JIU)