Vino la Christos

 Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi odihni te - Matei 11:28

 Cine vine la Mine nu va flămânzi  - Ioan 6: 35

Dacă însetează cineva vine la mine și să bea  - Ioan 7:37

Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl  - Ioan 6:44

Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică - Ioan 3:16

În aceste versete, vedem harul divin, care ne cheamă să venim la Christos. Chemarea Creatorului nostru, Dumnezeu Tatăl este pentru toată lumea să vină și să urmeze pe Fiul Său Isus Christos. În plus, vom vedea, de asemenea, starea noastră depravată din punct de vedere spiritual, oboseala, foamea, povara și setea. Răspunsul lui Dumnezeu pentru nevoile noastre este Fiul Său Isus Christos.

În prezent tinerii, chiar daca sunt creștini, se confruntă cu întrebări descurajatoare, care vin trecutul pe care le-au trăit, sau poverile pe care încă le mai poartă. Biblia ne învață în 2 Corinteni 5:17, "dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă; lucrurile vechi au trecut,. Iată, toate lucrurile au devenit noi". Indiferent de situația noastră din trecut sau prezent, în afară de la orice necazuri personale, o persoană care vine la Hristos și în Hristos, el este o ființă nouă, iertată pe deplin.

Speranta noastră este ca toată lumea, dar în special tinerii să realizeze dragostea nemărginită pe care Tatăl o are pentru ei. În acest mod, generația tânără de astăzi ar putea avea un impact asupra celor din jurul lor, pentru a descoperi că dincolo de statutul lor, au un Tată iubitor în ceruri, căruia îi pasă de ei.

Serviciile Divine

Duminică

  • 9:00 am - 12:00 pm
  • 6:00 pm - 8:15 pm

Marţi / Rugăciune

  • 7:00 pm - 9:00 pm

Miercuri / Tineret

  • 7:00 pm - 9:00 pm

Joi

  • 7:00 pm - 9:00 pm

Știri


Calendar

  • Nu există evenimente programate

Versetul Zilei

“Eu sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici demonii , nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creaţie nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru!”

Romani 8:38-39 (NTLR)

Adresa

8315 NE 155th St, Kenmore, WA 98028
Obțineți indicații de drum
© 2019 First Romanian Pentecostal Church. All rights reserved.
Content may not be used without the prior consent of FRPC.
Designed By rusnac | design lab
Powered by ( .rdl )