Crește in Hristos

Vărsare de sânge al lui Isus Hristos, prevede iertarea pentru păcat. Asta este tot o parte din harul lui Dumnezeu și dragostea Lui de nepătruns pentru noi. Din cauza sângele vărsat al lui Isus Hristos, ni se dă posibilitatea de a o relație intimă cu Dumnezeu. Toate dintre noi au fost separate de Dumnezeu prin păcatele noastre, ci prin sângele vărsat al lui Isus Hristos, am fost adus în apropiere de Tatăl, suficient de aproape pentru a vorbi cu El și să-L asculte. În acest fel, suntem capabili de a avea o conexiune profundă cu Dumnezeu Tatăl nostru.

Când venim la Hristos și sunt născuți din nou, am devenit copii ai lui Dumnezeu. După aceasta, procesul de creștere începe, care este la o plimbare ta spirituală și de viață cu Dumnezeu. Înțelegem cu toții conceptul de creștere și dezvoltare în viața fizică. Tot ceea ce este născut crește și se dezvoltă, nu cresc si se maturizeaza indică o problemă serioasă.

Mulți creștini, după întâlnirea cu Dumnezeu, nu cresc în intimitate cu El. Dumnezeu nu a intenționat niciodată ca noi să-L întâmpine în mântuire și apoi să fie străini până când vom sta înaintea Lui în slavă. Scriptura ne sfatuieste, "să crească în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos" (2 Petru 3:18). Pentru cineva sau ceva să crească, acestea trebuie să aibă o continuă comuniune cu sursa, care ofera viata sa. Această sursă pentru noi este Isus Cristos, care, în efect este viața veșnică. Rugăciunea lui Isus în Evanghelia lui Ioan, ne informează: "Și aceasta este viața veșnică, ca să știi, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis" (Ioan 17:3).

Acest lucru înseamnă că El este sursa din care harul sau puterea vine, care face posibil pentru noi să crească. Isus Hristos este, de asemenea, obiectivul la care creșterea noastră, în fiecare etapă sa, trebuie să arate ca și să fie îndreptate spre. Noi suntem mireasa lui Hristos și l-am întâlnit atunci când El ne-a chemat la partea Lui. Păcatele noastre au fost iertate și o viață nouă se acordă la noi. Am fost introdus la Domnul Dumnezeu cel Atotputernic. Aceasta este ceea ce viața veșnică este vorba, ajunge să cunoască pe Dumnezeu în intimitate profundă ", care ar putea știi." Este scopul creșterii, precum și de unitate a vieții veșnice.

Serviciile Divine

Duminică

  • 9:00 am - 12:00 pm
  • 6:00 pm - 8:15 pm

Marţi / Rugăciune

  • 7:00 pm - 9:00 pm

Miercuri / Tineret

  • 7:00 pm - 9:00 pm

Joi

  • 7:00 pm - 9:00 pm

Știri


Calendar

  • Nu există evenimente programate

Versetul Zilei

“Eu sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici demonii , nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creaţie nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru!”

Romani 8:38-39 (NTLR)

Adresa

8315 NE 155th St, Kenmore, WA 98028
Obțineți indicații de drum
© 2019 First Romanian Pentecostal Church. All rights reserved.
Content may not be used without the prior consent of FRPC.
Designed By rusnac | design lab
Powered by ( .rdl )