Lucrarea cu Tinerii

Dorința noastră este ca tinerii de pretutindeni să lucreze împreună cu biserica locală și cu alți creștini, pentru a aduce la Christos oameni care să-L urmeze toată viața, trăind cu evlavie, devotați Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunii, având o pasiune pentru a împărtăși dragostea lui Christos, precum și dăruire în implicare socială.

Ca mădular în trupul lui Christos, fiecăre tânăr din orice grup de oameni din orice națiune are posibilitatea de a lua o hotărâre în cunoștință de cauză de a fi un urmaș al lui Isus Christos și de a face parte dintr-o biserică locală. Credem că acest lucru poate fi realizat chemând tinerii să vină la Christos, crescând spiritual în relația lor cu Isus, și slujind altora cu aceeași pasiune cu care Christos ne slujește nouă. ”Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28). Chemarea la Hristos este pentru oricine și toată lumea. În societatea de astăzi, mulți tineri sunt împovărați cu întrebări zi de zi în ceea ce privește popularitatea, cultura și atmosfera din jurul lor. Isus Christos promite odihna ca dar pentru toți cei ce vin la el cu sinceritate și în adevăr.

Odată ce o persoană devine urmaș al lui Isus Christos, ne dorim ca acel individ să crească spiritual, în primul rând prin așezarea (zidirea) unei temelii puternice în Christos. "După harul lui Dumnezeu, care mi -a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decît cea care a fost pusă, şi care este Isus Christos." (1 Corinteni 3:10-11) Apostolul Petru de asemenea ne îndeamnă ”...creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mîntuitorului nostru Isus Hristos” (2 Petru 3:18).

În final, Isus Christos ne învață în Marcu 10:43-45, că "oricine va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru ... Căci Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți." Ca și creștini, urmași ai Domnului Isus, suntem chemați să aducem și pe alții la El. Echipând tinerii și tinerele din biserica noastră cu cunoștințe și instrucțiuni corespunzătoare, credem în eficiența practică a mărturisirii lor pentru a aduce pe alții la ascultarea de Christos.

Când un tânăr este expus în aceste trei domenii, chemare, creștere spirituală, slujire, credem că este posibilă o lucrare eficientă, spre gloria Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Christos.

Serviciile Divine

Duminică

  • 9:00 am - 12:00 pm
  • 6:00 pm - 8:15 pm

Marţi / Rugăciune

  • 7:00 pm - 9:00 pm

Miercuri / Tineret

  • 7:00 pm - 9:00 pm

Joi

  • 7:00 pm - 9:00 pm

Știri


Calendar

  • Nu există evenimente programate

Versetul Zilei

“Eu sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici demonii , nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creaţie nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru!”

Romani 8:38-39 (NTLR)

Adresa

8315 NE 155th St, Kenmore, WA 98028
Obțineți indicații de drum
© 2019 First Romanian Pentecostal Church. All rights reserved.
Content may not be used without the prior consent of FRPC.
Designed By rusnac | design lab
Powered by ( .rdl )